Żywa lekcja historii w klasie 4 e.

Aby wzbogacić doświadczenia uczniów klasy IV e w wiedzę o treści podstawy programowej z przedmiotu historii, nauczyciel Paulina Dorosławska wybrała się z dziećmi z wycieczką do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Uczestniczyliśmy w wykładzie, prowadzonym przez panią A. Filipczak, która przedstawiła uczestnikom historię dawnych stolic Polski: Gniezna, Krakowa, Warszawy. Po tej interesującej „żywej lekcji historii” dzieci mogły zobaczyć następujące wystawy: „Archeologiczne skarby w MAH”, podczas której poznali najciekawsze zabytki i odkrycia archeologiczne po 1945 roku Głogowa i ziemi głogowskiej. Kolejna wystawa, która wzbudziła niezwykłe zainteresowanie uczniów to „Głogowianie 1945”. Pracownik muzeum przybliżył nam, na przykładzie Głogowa, proces wymiany narodowej i etnicznej, jaka miała miejsce na Dolnym Śląsku, tuż po II Wojnie Światowej wraz z całą problematyką związaną z opuszczaniem przez autochtonów rodzinnych stron i oswajaniem miasta przez przybywających do Głogowa Polaków.
Następnym etapem naszej wycieczki był spacer pod pomnik Dzieci Głogowskich, gdzie nauczyciel przybliżył okoliczności jego powstania. Przeżycia i emocje, które towarzyszyły dzieciom podczas wycieczki na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy i realizację edukacji regionalnej.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.