• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

„Znamie! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

Znamie_znam je_PLAKAT A3_edycja 30_03_17_druk.jpeg

„Pieprzyk, znamię

Sprawdzę nogę,

Może groźne, sprawdzę ramię”

                                     Daniel

W tym roku szkolnym Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?”.

Uczniowie klas VII zapoznawali się z cechami charakterystycznymi pozwalającymi na rozpoznanie czerniaka. Pogłębili wiedzę na temat profilaktyki i leczenia złośliwego nowotworu skóry.  

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat czerniaka?

Zapraszamy do interaktywnej gry!

https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/gra-interaktywna
Bookmark the permalink.

Comments are closed.