Zielona szkoła


ZIELONA SZKOŁA
24.05.2019 r. –14.06.2019 r.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego  w Polkowicach na podstawie Zarządzenia Nr 130/19 Burmistrza Polkowic z dnia 12 lutego 2019 r., informuje Rodziców, że została ustalona wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców za udział dzieci zamieszkałych na terenie gminy Polkowice w „Zielonej Szkole” w 2019 r., na kwotę 320 zł brutto.

Comments are closed.