Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji zdalnego nauczania

Informujemy, że w dniach 26.10-8.11.2020 nauczanie w klasach IV-VIII będzie prowadzone w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące organizacji znajdują się w zarządzeniu dyrektora nr 69/2020

zarządzenie-69

Bookmark the permalink.

Comments are closed.