Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18 pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Termin nadsyłania ofert:

1. Zapytanie ofertowe:

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

 

 

 

2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:\

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

 

 

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy:

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

 

 

4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy:”

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

 

 

 

 

 

Comments are closed.