• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18 pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów” 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegóły dotyczące zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe:

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

 

2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pobierz plik PDF

Pobierz plik DOC

 

 

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy:

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

 

 

 

4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy: “

Pobierz plik DOC

Pobierz plik PDF

 

 

Comments are closed.