Zapraszamy uczniów kl. IV do udziału w konkursie czytelniczym „Wiem, bo czytałem…”

Cele konkursu:

zachęcenie uczniów do sięgania po literaturę nie będącą w kanonie lektur szkolnych oraz doskonalenie umiejętności czytania tekstu literackiego ze zrozumieniem.

Wymagania konkursowe:

  • autor i tytuł książki, którą należy przeczytać

Astrid Lindgren

„Madika z Czerwcowego Wzgórza”

  • autor i tytuł książki, którą należy przeczytać

Julian Tuwim „Wiersze dla dzieci”

  • organizatorzy: biblioteka szkolna
  • termin konkursu: 6 listopada 2018 r., wtorek, godz. 8.45, czytelnia szkolna
  • forma konkursu: test (pytania zamknięte i otwarte)
  • nagrody: dyplomy, za udział w konkursie uczniowie otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego , laureaci – celujące; wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie.

Laureat I miejsca otrzymuje tytuł „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.

                                                 Szczegółowych informacji udzielają:

                                                           pani M. Kucharczyk i pani J. Sobczyk

Comments are closed.