Zajęcia plastyczno-przyrodnicze w 2 c.

15 października 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia plastyczno-przyrodnicze prowadzone przez Panie Natalie Struską i Małgorzatę Drankiewicz. Będą to lekcje cykliczne, przeprowadzane w każdy wtorek dla klasy 2c.

Zajęcia mają na celu rozwijać zainteresowania i doskonalić wiedzę z zakresu przyrody, techniki i plastyki. Tematyka spotkań będzie dostosowana do aktualnych potrzeb dzieci.

Podczas zajęć będziemy wykonywać prace plastyczne i technicznych, doskonalić umiejętności manualne i rozwijać twórcze myślenie. Wspólne projekty mają za zadanie integrację uczniów oraz przezwyciężenie nieśmiałości.
 
 

 

Podczas zajęć będziemy wykonywać prace plastyczne i technicznych, doskonalić umiejętności manualne i rozwijać twórcze myślenie. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym. Rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody, potrzeby kontaktu z przyrodą.
Wspólne projekty zintegrują uczniów. Przezwyciężymy nieśmiałość. Rozwiniemy wiarę w siebie i kształtowanie poczucia własnej wartości.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.