• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Zajęcia plastyczne w Świetlicy Środowiskowej w Polkowicach.

Dnia  17.09.2015r. uczniowie kl II b   po raz  pierwszy po wakacyjnej przerwie  odwiedziły Świetlicę  Środowiskową w Polkowicach , by znów ciekawie spędzić tam czas. Dzieci podczas warsztatów dowiedziały się : Co można zrobić z surowców wtórnych? Po uzyskaniu ciekawych i pouczających  wiadomości,  wykonały prześliczne kolorowe sowy, które po zabraniu do domu ozdobiły ich pokoik. Urozmaiceniem zajęć były wspólne tańce, oraz odpoczynek  przy muzyce relaksacyjnej.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.