Zajęcia muzyczno-rytmiczne „Świat dźwięku i rytmu”.

Uczniowie klas I-III po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach muzyczno-rytmicznych „Świat dźwięku i rytmu”. W rytmie wakacyjnej nuty doskonalili swoje umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych takich jak: bognosy, cajony i tuby diatoniczne.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.