,,Zaczytana szkoła” akcja czytelnicza w kl. II b.

Klasy II biorąc udział w akcji czytelniczej „Zaczytana szkoła”  realizują projekt  edukacyjny  „Książka bramą marzeń” , do którego chętnie przyłączają się rodzice . Podczas zajęć  w klasie II b czytają uczniom wybrane utwory literackie, przyrodnicze, historyczne. Przygotowują prezentacje multimedialne, konkursy na ilustrację do wysłuchanej  książki. Działania te wpływają pozytywnie na czytelnictwo uczniów oraz dostarczają dzieciom wiele radości.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.