• Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
  Plakat ,,Konkurs maskotka szkolna"
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

„Z ekologią za pan brat” – festyn osiedlowy

22 października 2021 r. na terenie naszej szkoły odbył się ekologiczny festyn osiedlowy. Był on  okazją do  zorganizowania kiermaszu dobroczynnego, podsumowania konkursów oraz do promowania zachowań ekologicznych. Uczniowie aktywnie i z dużym zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach plastycznych, odpadowych, pokazie pierwszej pomocy, eksperymentach oraz w  grach dydaktycznych. Wszyscy uczestnicy spotkania poprzez zabawę i działania praktyczne uczyli się odpowiedzialności za losy Ziemi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.