XVI POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Cele konkursu:
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej, jako nowego środka
wyrazu w twórczości artystycznej.
2. Kształcenie wrażliwości estetycznej.
3. Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.
4. Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 
 
 

5. Integracja środowiska lokalnego.
Organizator:
 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego
w Polkowicach, ul. Targowa1, 59-100 Polkowice.
? osoba do kontaktu: konsultant Adriana Ciupka, tel. 696 097 456,
e-mail: a.ciupka@sp3.polkowice.pl
Adresat:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z Powiatu Polkowickiego.
2. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:
a) dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III,
b) dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI,
c) dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII.
Czas trwania konkursu:
1. Organizacja etapów szkolnych do końca lutego 2020 r.
2. Zgłoszenie laureatów etapu szkolnego (nie więcej niż 10 prac uczniów z danej szkoły do jednego
etapu) do etapu powiatowego konkursu oraz przesłanie sprawozdania z etapu szkolnego do końca
29 lutego 2020r. (koniecznie, jako dokument word) na adres pocztowy organizatora lub na e-mail
a.ciupka@sp3.polkowice.pl (załącznik 2).
3. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej – nastąpi do 20 marca 2020 r. 
 
Szkoły podstawowe
 
klasy I – III 
 
Temat pracy: 
„Moja rzeka” – ilustracja
edytor graficzny Paint
format nie mniejszy niż 800×600 pikseli – zapis
elektroniczny w pliku o nazwie: imię_nazwisko
ucznia_nazwa szkoły
np.: Jan_Kowalski_SP1_Polkowice
 
Szkoły podstawowe
klasy IV – VI
 
Temat pracy: 
 
„Rzeka – dziedzictwo
natury” – ilustracja
dowolny edytor graficzny
format nie mniejszy niż 800×600 pikseli – zapis
elektroniczny w pliku o nazwie: imię_nazwisko
ucznia_nazwa szkoły
np.: Jan_Kowalski_SP1_Polkowice
 
Szkoły podstawowe
 
klasy VII-VIII 
 
Temat pracy: 
 
„Rzeka – dziedzictwo
natury”– fotomontaż
– dowolny program służący do tworzenia grafiki
bitmapowej zapis elektroniczny
w postaci pliku JPG o nazwie:
imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły
np.: Jan_Kowalski_Gimnazjum_Chocianów
– praca powinna być wykonana samodzielnie,
tzn. bez wykorzystania dodatkowych materiałów
elektronicznych, wykorzystane zdjęcia powinny być
dołączone do pracy 
 
Prace konkursowe do etapu szkolnego należy przesłać do 25   lutego na adres poczty: m.bobela@sp1.polkowice.pl  z dopiskiem Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej. 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.