XV Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

CHARAKTER KONKURSU:

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych.
  1. dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III,
  2. dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI,
KATEGORIA TEMAT PRACY SPOSÓB WYKONANIA
Szkoły podstawowe
klasy I – III
Moja najbliższa okolica” – ilustracja edytor graficzny Paint format nie mniejszy niż 800×600 pikseli – zapis elektroniczny
w pliku o nazwie: imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły np.: Jan_Kowalski_SP1_Polkowice
Szkoły podstawowe
klasy IV – VI
Tu będę mieszkał za 100 lat” – ilustracja edytor graficzny Paint format nie mniejszy niż 800×600 pikseli – zapis elektroniczny
w pliku o nazwie: imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły np.: Jan_Kowalski_SP1_Polkowice

WARUNEK UCZESTNICTWA:

  • Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów.
  • edytor graficzny Paint format nie mniejszy niż 800×600 pikseli – zapis elektroniczny w pliku o nazwie: imię_nazwisko ucznia_nazwa szkoły np.: Jan_Kowalski_SP1_Polkowice
  • Prace należy dostarczyć osobiście do pana Mariusza do sali 57 lub przesłać na adres poczty elektronicznej 
  • m.bobela@sp1.polkowice.pl

Dostarczanie prac do końca lutego 2019 r

Comments are closed.