• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”

Uczniowie kl. V-VIII wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowanym w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. „Ukryte dziedzictwo”to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie.  Organizatorem projektu jest Fundacja Archeologiczna Archeo oraz Fundacja Pokolenia Kolumbów we współpracy z Muzeum Historii Polski.

Zadania wynikające z projektu były realizowane podczas lekcji historii i zajęć z wychowawcą. Wykorzystano bardzo ciekawe materiały dydaktyczne opracowane przez organizatorów projektu, w tym film edukacyjny przybliżający pracę archeologów. Podejmowane działania kształtowały wśród uczniów świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. Uświadomiły im, jak ważnym elementem wiedzy o przeszłości jest archeologia i badania archeologiczne. Nasi uczniowie zdobyli również wiedzę na temat przepisów prawnych związanych z ochroną zabytków. Koordynatorami projektu na terenie szkoły były: Jolanta Sobczyk i Paulina Dorosławska.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.