• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”

Uczniowie kl. V-VIII wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowanym w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. „Ukryte dziedzictwo”to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie.  Organizatorem projektu jest Fundacja Archeologiczna Archeo oraz Fundacja Pokolenia Kolumbów we współpracy z Muzeum Historii Polski.

Zadania wynikające z projektu były realizowane podczas lekcji historii i zajęć z wychowawcą. Wykorzystano bardzo ciekawe materiały dydaktyczne opracowane przez organizatorów projektu, w tym film edukacyjny przybliżający pracę archeologów. Podejmowane działania kształtowały wśród uczniów świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. Uświadomiły im, jak ważnym elementem wiedzy o przeszłości jest archeologia i badania archeologiczne. Nasi uczniowie zdobyli również wiedzę na temat przepisów prawnych związanych z ochroną zabytków. Koordynatorami projektu na terenie szkoły były: Jolanta Sobczyk i Paulina Dorosławska.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.