Wzięliśmy udział akcji „Szkoła Pamięta”

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Celem podejmowanych działań było upamiętnienie rocznic i postaci historycznych ważnych dla kraju i naszej małej ojczyzny. Uczniowie odwiedzali miejsca pamięci na terenie naszego miasta, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla lokalnej wspólnoty. Zapalając symboliczny znicz przy pomniku Sybiraków w Polkowicach oddali hołd Polakom zesłanych w głąb ZSRR podczas II wojny światowej. Odwiedzili polkowickie kościoły: św. Barbary i św, Michała poznając w tych miejscach historię patronów parafii. Przygotowując się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczniowie chętnie wzięli udział w szkolnym konkursie historycznym na prezentację multimedialną „Droga Polaków do niepodległości”. Ważnym doświadczeniem był udział w uroczystości odsłonięcia w Polkowicach nowego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”, której celem było upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Podczas wirtualnego zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego i lekcjach online dostępnych na stronie internetowej instytucji uczniowie wzbogacili wiedzę na temat tego wydarzenia historycznego. Przygotowali kartki dla powstańców i wysłali je do Warszawy .

Udział w akcji „Szkoła pamięta” był okazją do wskazania uczniom , jak ważna jest pamięć o ludziach, których już nie ma. Ludziach, którzy pozostawili po sobie ślad w historii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.