• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Wzięliśmy udział akcji „Szkoła Pamięta”

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Celem podejmowanych działań było upamiętnienie rocznic i postaci historycznych ważnych dla kraju i naszej małej ojczyzny. Uczniowie odwiedzali miejsca pamięci na terenie naszego miasta, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla lokalnej wspólnoty. Zapalając symboliczny znicz przy pomniku Sybiraków w Polkowicach oddali hołd Polakom zesłanych w głąb ZSRR podczas II wojny światowej. Odwiedzili polkowickie kościoły: św. Barbary i św, Michała poznając w tych miejscach historię patronów parafii. Przygotowując się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości uczniowie chętnie wzięli udział w szkolnym konkursie historycznym na prezentację multimedialną „Droga Polaków do niepodległości”. Ważnym doświadczeniem był udział w uroczystości odsłonięcia w Polkowicach nowego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”, której celem było upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Podczas wirtualnego zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego i lekcjach online dostępnych na stronie internetowej instytucji uczniowie wzbogacili wiedzę na temat tego wydarzenia historycznego. Przygotowali kartki dla powstańców i wysłali je do Warszawy .

Udział w akcji „Szkoła pamięta” był okazją do wskazania uczniom , jak ważna jest pamięć o ludziach, których już nie ma. Ludziach, którzy pozostawili po sobie ślad w historii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.