Wyróżnienie w I Międzypowiatowym Konkursie Literackim “Opowiem Ci o górniku”

10 grudnia 2019 roku rozstrzygnięto I Międzypowiatowy Konkurs Literacki „Opowiem Ci o górniku” zorganizowany przy współudziale Powiatowych Centrów Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie oraz Polkowicach. Gala laureatów konkursów miała miejsce w kawiarni „Rynek 26” w Polkowicach.

 

Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół i placówek oświatowych postaci związanych z branżą górniczą oraz wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży poczucia tożsamości z regionem, w tym promowanie postaw ciekawych ludzi związanych z górnictwem.

Tematem konkursu było przedstawienie w formie literackiej postaci górnika związanej z lokalną tradycją górniczą. Organizatorzy zapewniali o wysokim poziomie konkursu. Wpłynęło ponad 70 prac literackich.

Wśród kategorii dla klas IV-VIII laureatką konkursu z naszej szkoły została Lena Sołonynka z klasy VI e. Uczennica za list „Do Barbary” otrzymała wyróżnienie. Opiekunem artystycznym była nauczycielka języka polskiego Marcelina Maluszycka.

 
 
 

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.