Wyniki z IX KONKURSU „CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ – I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”

We wrześniu nasza Szkoła przystąpiła do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem. Konkurs rozpoczął się 1.10.2020 r. i trwał do 15.01.2021 r. Celem konkursu było niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Uczniowie wykonywali zadania wobec bliźnich, które zapisywali w Zeszytach Dobrych Uczynków. Zadania były potwierdzane przez rodziców i osoby względem, których czyniono dobro.
Komisja wyłoniła laureatów
I miejsce Hanna Paszkiewicz klasa 6 c
II miejsce Tymoteusz Baran 2 c
III miejsca nie przyznano
Wszyscy uczestnicy otrzymali cząstkową ocenę – celujący z religii, a laureaci nagrody rzeczowe.
Zeszyt Dobrych Uczynków Hanny Paszkiewicz będzie reprezentował szkołę na szczeblu ogólnopolskim.

Małgorzata Czerep
koordynator konkursu na terenie szkoły

Bookmark the permalink.

Comments are closed.