• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT. “ZNAM ZASADY ORTOGRAFICZNE”

Od 15 lutego do 26 marca 2021 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach brali udział w Konkursie na prezentację multimedialną pt. „Znam zasady ortograficzne”.

Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego, kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych, zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych, wdrażanie do samokontroli i samooceny, zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w nauce ortografii.

Szkolna Komisja Konkursowa w kryteriach oceny prezentacji multimedialnych brała pod uwagę: wartość merytoryczną, sposób zaprezentowania tematu, stronę artystyczną, jakość techniczną.

Szkolna Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce Igor Pereszczuk kl. VI e

II miejsce Miłosz Gorczyca kl. V b 

III miejsce Piotr Andrzejak kl. VI e 

Wyróżnienie Adrian Ściana kl. VI e

Bookmark the permalink.

Comments are closed.