WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT. “ZNAM ZASADY ORTOGRAFICZNE”

Od 15 lutego do 26 marca 2021 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1
im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach brali udział w Konkursie na prezentację multimedialną pt. „Znam zasady ortograficzne”.

Cele konkursu: rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego, kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych, zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, stosowanie zasad ortograficznych w pracach pisemnych, wdrażanie do samokontroli i samooceny, zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w nauce ortografii.

Szkolna Komisja Konkursowa w kryteriach oceny prezentacji multimedialnych brała pod uwagę: wartość merytoryczną, sposób zaprezentowania tematu, stronę artystyczną, jakość techniczną.

Szkolna Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce Igor Pereszczuk kl. VI e

II miejsce Miłosz Gorczyca kl. V b 

III miejsce Piotr Andrzejak kl. VI e 

Wyróżnienie Adrian Ściana kl. VI e

Bookmark the permalink.

Comments are closed.