Wyniki szkolnego konkursu „Mój sposób na zły dzień”.

Wyniki szkolnego konkursu  „Mój sposób na zły dzień”

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o zdrowiu, promowanie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności fotograficznych, literackich i plastycznych. W dniu 7 IV 2017 r komisja wyróżniła prace w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i fotograficznej oraz w dwóch grupach wiekowych. Nagrody zakupiono ze środków finansowych  pozyskanych od Rady Rodziców.

Nagrody otrzymali:

 

W kategorii literackiej:

w klasach I-III

I miejsce –  Zygmunt Sądowski kl. III a

II miejsce  – Bartosz Szulc kl. III a

III miejsce –  Magdalena Litwin kl. III c

Wyróżnienie  – Olimpia Kościelna kl. III b

 

w klasach IV-VI

I miejsce  – Karolina Puźniecka kl. VI b

II miejsce  – Daria Łukojko kl. V a

III miejsce  – Grzegorz Krzeszowski kl. IV a

Wyróżnienie – Dominika Jarzynka z kl. IV b

Marta Foryś z kl. IV b

 

W kategorii fotograficznej:

w  klasach I-III

I miejsce –  Katarzyna Żmigrodzka III

II miejsce – Oliwia Kotwicka  kl. III b

III miejsce  – Alicja Partyka  kl. III b

Wyróżnienie: Julia Fuczyło  kl.  III b

 

w klasy IV-VI

I miejsce – Karolina Puźniecka  kl. VIb

II miejsce – Mikołaj Zarzycki kl. V b

III miejsce  – Izabela Olejnik  kl. VI a

Gabriela Kauch  kl. V d

 

W kategorii plastycznej:

I miejsce – Wiktoria Różycka kl. II d

II miejsce – Kalina Wabik  kl. III b

III miejsce  –  Amelia Świeżowska  kl. III d

Wyróżnienie: Patrycja Różycka  kl. I b

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.