• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Wyniki szkolnego konkursu matematycznego „Mistrz Rachunku”.

mat2

Wyniki szkolnego konkursu matematycznego „Mistrz Rachunku”

 

W listopadzie bieżącego roku odbył się pierwszy etap Szkolnego Trzyetapowego Konkursu Matematycznego dla klas 4 – 6 „Mistrz Rachunku”. Konkurs polegał na poprawnym rozwiązaniu jak największej liczby zadań rachunkowych. Oto nazwiska uczniów, którzy otrzymali tytuły:

1)      W pionie klas 4:

Mistrz Rachunku Klas 4: Mikołaj Winiarski – kl.4b

I Wicemistrz: Jakub Iżykiewicz – kl. 4a

II Wicemistrz: Błażej Filipowicz – kl. 4a

 

2)      W pionie klas 5:

Mistrz Rachunku Klas 5: Maksymilian Milnikiel – kl. 5d

I Wicemistrz: Izabela Olejnik – kl. 5a, Maja Wesołek – kl. 5a

II Wicemistrz: Weronika Stańczyszyn – kl.5a

 

3)      W pionie klas 6:

Mistrz Rachunku Klas 6: Dominika Habas – kl. 6a

I Wicemistrz: Szymon Jaślar – kl. 6a, Michał Maziarz – kl. 6b

II Wicemistrz: Maciej Gmur – kl.6a

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach szkolnego konkursu matematycznego.

Organizator: Sabina Radzięciak , Agnieszka Walkowiak, Monika Habas

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.