• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

 • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

 • Druki do pobrania :
  Ogłoszenie

  Karta półkolonie _lato_2021_SP1
  Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Wyniki szkolnego konkursu matematycznego „Liga zadaniowa”

 

 

        W kwietniu bieżącego roku odbył się drugi etap Szkolnego Trzy etapowego Konkursu Matematycznego dla klas 4 – 7 „Liga zadaniowa”. Konkurs polegał na poprawnym rozwiązaniu jak największej liczby zadań tekstowych.  Zwycięzcami w II etapie są:

 • W pionie klas 4:

I miejsce: Zieliński Michał – klasa IVd

II miejsce: Wrona Piotr – klasa IVd

III miejsce: Dutka Patryk – klasa IVb

 

 • W pionie klas 5:

I miejsce: Kanikuła Filip – klasa Vb

II miejsce: Walkowiak Wojciech – klasa Vb

III miejsce: Świeżowska Amelia – klasa Vd

 

 • W pionie klas 6:

I miejsce: Gardyza Piotr – kl. VIa

II miejsce: Burda Paweł – kl. VIa

III miejsce: Kowalski Damian – kl. VId

 

 • W pionie klas 7:

I miejsce: Iżykiewicz Jakub – VIIa

II miejsce: Winiarski Mikołaj – VIIb, Zarzycki Mikołaj – VIIb, Filipowicz Błażej – VIIa

III miejsce: Łukojko Daria – VIIa, Pląska Filip – VIId

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie szkolnego konkursu matematycznego.

                               Organizator: Maria Jagodzińska, Marta Szober, Edyta Prokopowicz, Agnieszka Walkowiak,

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.