• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Wyniki szkolnego konkursu historycznego „Droga Polaków do Niepodległości”

W dniach 20 października – 9 listopada 2020 r. uczniowie kl. V-VIII wzięli udział w szkolnym konkursie historycznym „Droga Polaków do Niepodległości”. Uczestnicy przygotowali prezentacje multimedialne na jeden z wybranych tematów: „Polacy na frontach I wojny światowej (1914-1918), „Droga ku wolności Polaków w latach 1795-1918” i „Ojcowie Wolnej Polski”.
Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:
I miejsce zajęli: Miłosz Gorczyca z kl. V b (prezentacja pt. „Ojcowie Wolnej Polski”) i Adrian Ściana z kl. VI e („Polacy na frontach I wojny światowej”).
II miejsce – Nikola Łukojko z kl. VI b („Droga ku wolności Polaków 1795-1018”), Małgorzata Lisowiec z kl. VII b („Droga ku wolności Polaków w latach 1795-1918”), Maja Borek z kl. VII e („Ojcowie Wolnej Polski”).
III miejsce – Dominik Zybaczyński z kl. VI d („Ojcowie Wolnej Polski”), Olivia Kotwicka z kl. VII b („Ojcowie Wolnej Polski”), Karolina Król z kl. VIII a („Polacy na frontach I wojny światowej 1795-1918’).

Zobacz:

Droga Polaków do Niepoldległości- prezentacja

Polacy na frontach I wojny światowej – prezentacja

Gratulujemy!
Dziękujemy za udział w konkursie.
Organizatorzy

Bookmark the permalink.

Comments are closed.