• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNEGO „GŁOSKA UKRYTA W OBRAZKU”

Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III naszej gminy. Do udziału w nim przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1.

Na konkurs napłynęły 42 prace. Jury  przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii klas I:

I miejsce- Karol Swereda, SP 3

                 Patrycja Podhajska, SP1 

II miejsce- Szymon Bielecki, SP 3

III miejsce-Magdalena Dybas, SP 1

Wyróżnienie-Lena Szulczyńska, SP 4

W kategorii klas II:

I miejsce- Jacek Bobeła, SP1

II miejsce-Łucja Marx, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa

III miejsce- Klara Laskowska, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa

Wyróżnienie- Natalia Gajewska, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa

                       Radosław Macyszyn, SP 1

Adrian Rafałowicz, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa

W kategorii klas III:

I miejsce- Igor Skupin, SP 1

II miejsce- Nadia Kornacka,SP1

III miejsce- Bartosz Przygoda, SP 1

Zwycięzcom gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że dyplomy i nagrody zostaną wręczone  w najszybszym możliwym terminie po powrocie dzieci do szkół.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.