• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Wycieczka do Sądu Rejonowego w Lubinie klasy VIII b

 Dzięki uprzejmości Prezesa Sądu – Pani  Magdaleny Krajewskiej –  14 I 2019 r. klasa VIII b pojechała do Sadu Rejonowego w Lubinie w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Celem wizyty było poznanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, obowiązków sędziego, prokuratora, adwokata, komornika, poznanie przebiegu procesu sadowego. Prelekcje z uczniami prowadziła sędzia Sądu Rejonowego w Lubinie –  Magdalena Bielecka. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda struktura sądownictwa w województwie dolnośląskim czy jak wygląda sala rozpraw. Na koniec pani sędzia oprowadziła po budynku sądu.

Ta niecodzienna lekcja pozostanie na długo w pamięci uczniów.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.