Wycieczka do Ochli klas III a , III b i IIIc.

 
       Klasy III a , II b i III c w dniu 30.10.2019r. uczestniczyły w wycieczce  do Muzeum Etnograficznego w Ochli. Głównym celem wycieczki były warsztaty pieczenia chleba, w których uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczej, matematycznej,  technicznej i społecznej. Wykonane samodzielnie bułki i chlebki wzbudziły  wielką radość i podziw. Gotowe wyroby uczniowie podarowali swoim najbliższym sprawiając im ogromną radość. 
 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.