Wycieczka do lasu klasy I a i I b.

Dnia 12 maja 2015r. uczniowie z klasy I a i I b uczestniczyli w zajęciach  przyrodniczych, w Nadleśnictwie Sobin, nt. Wielozmysłowe poznawanie środowiska leśnego. Podczas zajęć dzieci rozpoznawały niektóre gatunki  drzew, podziwiały piękno i bogactwo środowiska leśnego, nabywały umiejętności opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,  wnioskowały na temat skutków negatywnych działań człowieka wobec środowiska. Wspaniałą pamiątką każdego uczestnika wycieczki na pewno będą zdjęcia, które dzieci mogły samodzielnie wykonać swoim aparatem fotograficznym. Podsumowaniem zajęć były zabawy integracyjne przy ognisku.

2 3

Bookmark the permalink.

Comments are closed.