• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Październikowe warsztaty dla uczniów kl. VI-VIII dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy w sieci.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały uczniom materiały szkoleniowe przygotowane przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną w formie materiałów filmowych, notatek cyfrowych oraz zestawu testów podsumowujących zaprezentowane treści.

Warsztaty bezpiecznego internetu zorganizowane przez dyżurnet.pl
Warsztaty bezpiecznego internetu zorganizowane przez dyżurnet.pl
Warsztaty bezpiecznego internetu zorganizowane przez dyżurnet.pl
Warsztaty bezpiecznego internetu zorganizowane przez dyżurnet.pl

Nauczyciel informatyki w formie pogadanki omówił zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Przedstawił najczęściej występujące zagrożenia dotyczące m.in. cyberprzemocy, stalkingu, , szkodliwych treści. Uczniowie zostali zapoznani z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście stosowania cyberprzemocy w sieci. Uczestnicy warsztatów odpowiadli na losowo wybrane pytania dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.