Wewnątrzszkolny program doradztwa edukacyjno – zawodowego

Zadania zrealizowane w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:
 1. Doradztwo zawodowe – nasza klasa.
 2. Moje umiejętności – moje sukcesy.
 3. Zdolności, uzdolnienia i zainteresowania.
 4. Kompetencje.
 5. Moje wartości – co cenię i do czego dążę.
 6. Znaczenie pracy w życiu człowieka.
 7. Świat zawodów.
 8. Zawody w mojej rodzinie.
 9. Co chcę zmienić w swoim życiu?
 10. Nasze pasje.
 11. Portfolio – tworzenie własnej karty.
Zadania zaplanowane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019:
 1. Bilans mocnych i słabych stron.
 2. Planuję – decyduję – wybieram.
 3. Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu. Chcę- mogę- potrzeby.
 4. Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu. Chcę- mogę- potrzeba.
 5. Zawody wokół nas.
 6. Moje preferencje edukacyjne i zawodowe – MŁOKOZZ – diagnoza jednostkowa.
 7. Obowiązujący system kształcenia w Polsce.
 8. Szkolnictwo ponadpodstawowe – oferty szkół, spotkania z przedstawicielami.
 9. Krok za krokiem – cechy i plany edukacyjno – zawodowe.
 10. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej.
 11. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

Comments are closed.