Ważna informacja o paczkach od Szkolnego koła TPD

UWAGA !!!

Szkolne Koło TPD może przydzielić 5 paczek ze słodyczami dla dzieci z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnych warunkach finansowych, matkom samotnie wychowującym dzieci…

Paczki odbierane będą na festynie z okazji Dnia Dziecka w Legnicy ( 1 czerwca o godz. 12.15)

Proszę o informację od rodziców do 22 maja 2018r.

Alicja Kureń

Bookmark the permalink.

Comments are closed.