Warsztaty plastyczne Klasy IB w Świetlicy Środowiskowej

Dnia 5.11.2014 r. ramach realizacji projektu w „ W świecie dobrych manier” klasa I B uczestniczyła w warsztatach plastycznych oraz w zabawach integracyjnych zakończonych słodkim poczęstunkiem. Realizowano  zadania:

– kultura w miejscach publicznych,
– kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.