W związku z zamknięciem Szkoły prosimy Rodziców o załatwianie spraw drogą elektroniczną – e-mail sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl oraz telefonicznie (0-76) 746 35 00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.