• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

„W trosce o nasze środowisko”

22 września 2020 r. w naszej szkole w ramach edukacji ekologicznej uczniowie klas VII uczestniczyli w prelekcjach ekologicznych. Podczas spotkań  prelegent Pan Zdzisław Dzierzkiewicz – audytor energetyczny zapoznał uczniów z aktualną problematyką dotyczącą stanu atmosfery. Uświadomił uczniom, że czyste powietrze jest istotnym elementem środowiska, na który mamy wszyscy wpływ. Zapoznał uczniów ze źródłami zanieczyszczeń i ze skutkami, które za sobą niosą. Spotkanie było okazją do podnoszenia świadomości uczniów, zwiększania ich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ekologii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.