• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

„W trosce o nasze środowisko”

22 września 2020 r. w naszej szkole w ramach edukacji ekologicznej uczniowie klas VII uczestniczyli w prelekcjach ekologicznych. Podczas spotkań  prelegent Pan Zdzisław Dzierzkiewicz – audytor energetyczny zapoznał uczniów z aktualną problematyką dotyczącą stanu atmosfery. Uświadomił uczniom, że czyste powietrze jest istotnym elementem środowiska, na który mamy wszyscy wpływ. Zapoznał uczniów ze źródłami zanieczyszczeń i ze skutkami, które za sobą niosą. Spotkanie było okazją do podnoszenia świadomości uczniów, zwiększania ich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ekologii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.