W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła wzięła udział w XVI edycji Dolnośląskiego Konkursu Kuratora Oświaty i otrzymała certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.

Celem konkursu była  poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań  w zakresie: przeciwdziałania cyberprzemocy, profilaktyki uzależnień oraz  zachowań dyskryminacyjnych.

Dolnośląski Kurator Oświaty, po otrzymaniu rekomendacji Komisji Konkursowej przyznał naszej  szkole  certyfikat „Szkoły Dbająca o Bezpieczeństwo” na okres trzech lat.

Jest to dla naszej szkoły duże wyróżnienie. Gratulujemy całej społeczności szkolnej.

Certyfikaty „Szkoły Dbająca o Bezpieczeństwo” zostaną przekazane laureatom Konkursu
we wrześniu 2020 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.