W ramach Tygodnia Tolerancji, Przyjaźni i Życzliwości, który odbył się w naszej szkole w dniach od 9-13 grudnia przeprowadzono różnorodne akcje i przedsięwzięcia.

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”. (Flora Edwards) 

SZKOLNY TYDZIEŃ TOLERANCJI  w szkole obchodziliśmy od 9-13 grudnia
 ,, Każdy inny, wszyscy równi” 
           Tematyka tolerancji i życzliwości gościła  przez cały tydzień na zajęciach z wychowawcą w klasach I-III i oddziale O. Uczniowie potrafią zdefinować słowo tolerancja, wiedzą jakie cechy posiada człowiek tolerancyjny. Aktywny  udział wzięli w odgrywaniu scenek i dialogów związanych z tematyką tolerancji.
 
 

W ramach działania „Tolerancja jest modna” przez cały tydzień społeczność szkolna integrowała się poprzez kolory ubiorów. We wtorek wykonali prace przeróżnymi technikami plastycznymi pt.,, Bądź tolerancyjny”, które widniały na wystawie w korytarzu szkolnym. W środę uczniowie wzięli aktywny udział w  „Życzliwej poczcie” – wysyłali sobie miłe wiadomości, a także mogli przeprosić za swoje zachowanie. Każda klasa wykonała pracę grupową – kolorową literę, dzięki temu powstał wyraz tolerancja.  W czwartek doklejali łapki do stonogi tolerancji i odpowiadali na pytania: lubię świat i ludzi – dlaczego?, optymizm i uśmiech – czemu są ważne?, ciekawość świata – to…?. W piątek uczniowie wzięli udział w zabawach ruchowych i rozgrzewce z przysłoniętymi oczami, dzięki temu mogli uświadomić sobie jak osoby niepełnosprawne funkcjonują na co dzień.
      Szkolny Tydzień Tolerancji i Życzliwości uświadomił społeczności szkolnej ważne wartości w życiu człowieka, przybliżył znaczenie tolerancji, przyjaźni, koleżeństwa i pomocy drugiemu człowiekowi. Mamy nadzieję, że w naszej szkole życzliwość i tolerancja będą gościć każdego dnia, gdyż dzięki nim życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.