W marcu 2018 r. odbyło się podsumowanie gminnego konkursu logopedyczno-plastycznego „Słowo ukryte w obrazku”.

Wyniki gminnego konkursu plastyczno- logopedycznego

 „Słowo ukryte w obrazku”

 

W  marcu 2018 r. odbyło się podsumowanie  gminnego konkursu logopedyczno-plastycznego „Słowo ukryte w obrazku”, który miał na celu rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, zwrócenie uwagi na piękno naszej ojczystej mowy, wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu. Skierowany był do uczniów klas I-III. Na konkurs napłynęło 65 prac ze wszystkich polkowickich szkół podstawowych. Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

KATEGORIA : KLASY I

I miejsce-Zofia Dzieciątkowska, kl. I c- SP 1

II miejsce- Patrycja Skrzydłowska, kl. I b -SP 4

III miejsce- Maja Krzeszowska, kl. I a- SP 1

Wyróżnienia:

Szymon Florek, kl. I d- SP 3

Wiktor Szymaszek, kl. I b- SP 1

KATEGORIA : KLASY II

I miejsce- Laura Sobczak, kl. II c- SP 2

II miejsce – Amelia Płonka, kl. II c- SP 2

II miejsce- Katarzyna Madej, kl. II a- SP 1

III miejsce- Bartłomiej Przybylski –SP 3

Wyróżnienie- Julia Sznajdrowicz, kl. II a- SP 1

KATEGORIA : KLASY III

I miejsce- Daniela Wojcińska, kl. III b- SP 1

II miejsce- Antoni Teper, kl. III a- SP 3

Kornelia Łowkis-Stec, kl. III e- SP 1

III miejsce- Jacek Kosior- SP 3

Nagrody rzeczowe ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach.

 

Organizatorzy

Bookmark the permalink.

Comments are closed.