• KOMUNIKAT 6/2021


    W okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.:

    1. Uczniowie klas I-VIII będą kontynuowali naukę  zdalną.
    2. Wszystkie informacje na bieżąco będą pojawiały się na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebooka.

W II semestrze w ramach projektu ,, Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów” w szkole odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne.

Politechnika Młodzika trening intelektualny dla uczniów klas IV-VII z wykorzystaniem tabletów. Zajęcia skierowane są dla uczniów kl. IV-VIII SP 1 w Polkowicach zgromadzonych w dwóch grupach 12 os. z podziałem  na chłopców i dziewczęta.

Ja i inni- ABC emocji – zajęcia terapeutyczne dla uczniów kl. IV w gr. 10  osobowych.  Na zajęciach uczniowie uzyskają wiedzę na temat skutecznych form komunikacji oraz poznają sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami za pomocą ćwiczeń i zabaw integracyjnych.

Warsztaty arteterapii –  zajęcia terapeutyczne dla uczniów kl. I-III. ), które pozwolą uczniom rozwinąć własne działania twórcze.      Zaspokoją potrzeby samorealizacji oraz pobudzą wszechstronny rozwój uczestników doskonaląc ich sprawności  manualne i intelektualne. Podstawą zakwalifikowania uczniów na zajęcia będą zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte w opiniach i orzeczeniach.

Zajęciaterapeutyczne – metoda Tomatisa – tzw. Trening uwagi słuchowej, będą prowadzone indywidualnie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, którym wskazano tego typu terapię w opinii lub orzeczeniu wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, której celem jest: poprawa koordynacji ruchowej, wspieranie funkcji słuchowej zwiększenie koncentracji.

Moje, twoje, nasze drzewo – projekt przyrodniczy – zajęcia skierowane do uczniów kl. IV-VIII, które rozwiną uczniowską potrzebę indywidualnego rozwoju w oparciu o wiedzę o otaczającym nas świecie i zjawiskach przyrodniczych nim rządzących.

Rekrutację uczniów na wymienione zajęcia zaplanowano na styczeń 2019 r. .

Comments are closed.