W dniu 8 XI 2018 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski „ Moja Ojczyzna” dla klas I-VI.

SPRAWOZDANIE  ZE SZKOLNEGO KONKURSU„ Moja Ojczyzna”

Celami konkursu było:

– upowszechnianie kultury języka wśród dzieci,

– pielęgnowanie postaw patriotycznych,

– popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury,

– rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną,

– rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień wśród dzieci.

Prezentacje wierszy  oceniała komisja w składzie :

  • Ewa Mielniczek – przewodnicząca,
  • Natalia Sznajdrowicz – nauczyciel języka polskiego,
  • Renata Janczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  • Julia Surdyk – reprezentant Samorządu Uczniowskiego.

Komisja powołana przez organizatora oceniała :

– dobór repertuaru,

– znajomość tekstu,

– dykcję,

– interpretację utworu,

– ogólny wyraz artystyczny.

W wyniku eliminacji  wyróżniono uczniów:

W kategorii klas I -II:

I miejsce – Szymon Kozieł z klasy II b –  opiekun Ewa Mielniczek,

II miejsce – Igor Kot z klasy II b –  opiekun Ewa Mielniczek,

III miejsce – Maja Janiak z klasy II c – opiekun Katarzyna Walasek,

Wyróżnienie – Fabian Sałapata z klasy I b – opiekun Beata Skowrońska.

W kategorii klas III – IV:

I miejsce – Maciej Bobeła z klasy III a – opiekun Anna Mikołajczyk,

Wyróżnienie – Łucja Wróblewska z klasy IV a – opiekun Natalia Sznajdrowicz,

Wyróżnienie – Hanna Paszkiewicz z klasy IV c – opiekun Marcelina Maluszycka,

Wyróżnienie – Natalia Żuraw  III b – opiekun Joanna Szpunar.

W kategorii klas V – VI:

I miejsce – Emilia Bawiec z klasy V e –  opiekun Marcelina Maluszycka,

II miejsce  –  Julia Bielak  z  klasy V e –  opiekun Marcelina Maluszycka,

 III miejsce – Martyna Spiak z klasy V d – opiekun Anna Sobczyk – Stryjek,

Wyróżnienie –  Kasjan Kubacki z klasy VII c – opiekun Marzena Purzycka.

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Moja ojczyzna” w Gaworzycach  naszą szkołę będą reprezentować następujący uczniowie:
 Szymon Kozieł z klasy II b –  opiekun Ewa Mielniczek,

 Igor Kot z klasy II b –  opiekun Ewa Mielniczek,

Maja Janiak z klasy II c – opiekun Katarzyna Walasek,

Emilia Bawiec z klasy V e –  opiekun Marcelina Maluszycka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.