• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

W dniu 01 lutego 2021r polski sport poniósł wielką stratę. W wieku 75 lat zmarł najlepszy w historii Polski kolarz Ryszard Szurkowski

Był Dolnoślązakiem, urodził się w Świebodowie koło Milicza w 1946r. Przez 12 lat reprezentował klub DOLMEL Wrocław. Startował w wielu wyścigach na całym świecie , a największe jego sukcesy to :
* trzykrotne mistrzostwo świata amatorów
* dwukrotne vice-mistrzostwo olimpijskie (1972, 1976)
* 12 – krotne mistrzostwo Polski
W swojej karierze wygrał ponad 500 wyścigów. Został wybrany przez kibiców ,,II – im Najlepszym Sportowcem Polski XX wieku” za Ireną Szewińską.
W 2018r Szurkowski uległ wypadkowi w czasie wyścigu w Kolonii i uszkodził kręgosłup. Do końca nie odzyskał sprawności. PJD.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.