• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

W dniach 1-19 listopada w całym kraju trwa akcja „19 Dni Przeciwko Przemocy” , do której przyłączamy się również i my za pomocą konkursu „Przemoc – nie używam!”.

Jak nie używać przemocy? Jak jej przeciwdziałać? Co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami?
Pokażcie nam swoje wizje, sposoby albo doświadczenia, którymi chcecie się podzielić.
Wystarczy nagrać 1-minutowy filmik na dowolnej aplikacji (może być edytowany!) i przesłać go wraz z kartą zgłoszeniową do 13 listopada na e-mail edukacja@ckpolkowice.pl za pomocą strony WeTransfer (www.wetransfer.com). Wyniki opublikujemy na naszej stronie i profilu na portalu Facebook 16 listopada.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13. do 18. roku życia z gminy Polkowice.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa ➡️ https://tiny.pl/7k7hs

Bookmark the permalink.

Comments are closed.