W dniach 1.10. – 8.10.2021 r. w naszej szkole odbył się Tydzień Profilaktyki.

W ramach tego wydarzenia trenerzy z Centrum Działań Profilaktycznych          w Wieliczce przeprowadzili w kl. IV-VIII warsztaty profilaktyczne dotyczące m.in. treningu redukcji stresu, złości i przemocy, wzmocnienia zachowań pro-abstynenckich, substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, itp.W zadaniu udział wzięło łącznie 330 uczniów.Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za udział w tym przedsięwzięciu 🙂

Bookmark the permalink.

Comments are closed.