• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

15.01.2021 rozpocznie się VII Konkurs ekologiczny pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów klas 3-8 szkół podstawowych.

Konkurs jest bezpłatny i realizowany w ramach zadań statutowych Fundacji Chlorofil.

W konkursie zostaną wykorzystane nowoczesne aplikacje internetowe do zdalnej edukacji ekologicznej. Minimalna grupa uczestników to dwóch uczniów. Każdy ekozespół rozwiązuje dwa zadania konkursowe do 30.03.2021.

Nagrodami są wyjazdy do jednego z polskich parków narodowych i instalacji recyklingu. Więcej informacji, regulamin konkursu oraz zgłoszenie do pobrania i wypełnienia dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Dodatkowe informacje:

źródło/https://chlorofil.com.pl/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.