VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

15.01.2021 rozpocznie się VII Konkurs ekologiczny pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów klas 3-8 szkół podstawowych.

Konkurs jest bezpłatny i realizowany w ramach zadań statutowych Fundacji Chlorofil.

W konkursie zostaną wykorzystane nowoczesne aplikacje internetowe do zdalnej edukacji ekologicznej. Minimalna grupa uczestników to dwóch uczniów. Każdy ekozespół rozwiązuje dwa zadania konkursowe do 30.03.2021.

Nagrodami są wyjazdy do jednego z polskich parków narodowych i instalacji recyklingu. Więcej informacji, regulamin konkursu oraz zgłoszenie do pobrania i wypełnienia dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Dodatkowe informacje:

źródło/https://chlorofil.com.pl/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.