UWAGA – ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DOKUMENTACJI SZKOLNEJ.

Informujemy rodziców, że zgodnie z § 5.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków (Dz. U. 2019 r., poz. 1700), ostatnia zmiana – Dz.U. z 2019 r., poz. 1780:
– świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty mogą odbierać uczniowie szkoły lub rodzice niepełnoletnich uczniów.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 19.09.2019 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.