Uwaga ósmoklasiści !

Informujemy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty będą udostępnione na stronie www.wyniki.edu.pl , w dniu 2 lipca 2021r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu będą wydawane zdającym dnia 9 lipca 2021r. w holu szkoły według harmonogramu: 8a – godzina 10.00, 8b – godzina 10.30, 8c – godzina 11.00, 8d – godzina 11.30

Bookmark the permalink.

Comments are closed.