• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

,,UŚMIECH POD CHOINKĘ”

 

 Nadchodzi najbardziej oczekiwany przez dzieci okres przedświąteczny Bożego Narodzenia, dlatego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,,Iskierka Miłości” działające przy naszej szkole rozpoczyna kolejną akcję charytatywną “Uśmiech pod choinkę”.

Prosimy dzieci i pracowników szkoły o przyłączenie się do tej akcji.

Zbiórka ( zabawek i słodyczy) odbędzie się w dniach 05 – 09 grudnia 2016r.

Zebrane dary prosimy dostarczać w tych dniach do sali nr 9 lub 35.

Zostaną one przekazane oddziałowi TPD w Legnicy do paczek mikołajkowych, gwiazdkowych i żywnościowych dla dzieci z potrzebujących rodzin.

Nadchodzi najbardziej oczekiwany przez dzieci okres przedświąteczny Bożego Narodzenia, dlatego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,,Iskierka Miłości” działające przy naszej szkole rozpoczyna kolejną akcję charytatywną “Uśmiech pod choinkę”.

Prosimy dzieci i pracowników szkoły o przyłączenie się do tej akcji.

Zbiórka ( zabawek i słodyczy) odbędzie się w dniach 05 – 09 grudnia 2016r.

Zebrane dary prosimy dostarczać w tych dniach do sali nr 9 lub 35.

Zostaną one przekazane oddziałowi TPD w Legnicy do paczek mikołajkowych, gwiazdkowych i żywnościowych dla dzieci z potrzebujących rodzin.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.