• Kartaka dla górników
 • 1.W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1967) wprowadza się od 2 listopada 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, czyli:
  a ) podczas przerw śródlekcyjnych,
  b) w czasie przebywania w szatniach,
  c) przemieszczania się między pomieszczeniami, w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m.

 • 2.Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS bezwzględnie obowiązują zasady:
  a) higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  b) nie można wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE I SEMESTRU 24 stycznia 2019 r. kl. I – III o godz. 16.30

Klasa Wychowawca Sala
„0”   Katarzyna Adamczewska – Popów 21.01.2019 r. godz. 15.30   17
I a Renata Janczak   13
I b   Beata Skowrońska   10
I c Halina Partyka   11
II a Alicja Kureń   34
II b Ewa Mielniczek 12
II c Katarzyna Walasek 9
III a Anna Mikołajczyk 33
III b Joanna Szpunar 32

Comments are closed.