Udział kl. II a w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.

Dnia 23 września 2016r. uczniowie kl. II a już po raz drugi wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Zabraliśmy ze sobą worki na odpady różnych rodzajów, rękawiczki ochronne i wyruszyliśmy w teren. Zachowując zasady szczególne bezpieczeństwa posprzątaliśmy okolice naszej szkoły. Zebrane odpady wyrzuciliśmy do pojemników PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Wyjście zostało poprzedzone pogadanką na temat „Sprzątania świata” podczas zajęć z wychowawcą. Celem akcji było uświadomienie uczniom jak ważne jest dbanie o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.