Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach brali udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

 

W trakcie kampanii mówiliśmy  o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominaliśmy o wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Uczniowie zostali poinformowani o rodzajach przemocy rówieśniczej – bullyingu i cyberprzemocy.

Wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania:  „Kim jest ofiara przemocy?”, „Kim jest sprawca przemocy?”, „Jakie mogą być skutki doświadczania przemocy?”,„Co powinna zrobić osoba dotknięta przemocy?. Rozpoznawali zachowania asertywne, agresywne i uległe oraz modelowali scenki promujące zachowania pożądane czyli asertywne. W ramach kampanii zostały przeprowadzone warsztaty pn. „Jak powstaje przemoc”. Uczniowie przygotowywali plakaty pod hasłem „Stop przemocy”, a najciekawsze prace zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły. Pedagog szkolny i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w seminarium „Porozumienie bez przemocy – język pokoju”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.