• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach brali udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

 

W trakcie kampanii mówiliśmy  o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominaliśmy o wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Uczniowie zostali poinformowani o rodzajach przemocy rówieśniczej – bullyingu i cyberprzemocy.

Wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania:  „Kim jest ofiara przemocy?”, „Kim jest sprawca przemocy?”, „Jakie mogą być skutki doświadczania przemocy?”,„Co powinna zrobić osoba dotknięta przemocy?. Rozpoznawali zachowania asertywne, agresywne i uległe oraz modelowali scenki promujące zachowania pożądane czyli asertywne. W ramach kampanii zostały przeprowadzone warsztaty pn. „Jak powstaje przemoc”. Uczniowie przygotowywali plakaty pod hasłem „Stop przemocy”, a najciekawsze prace zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły. Pedagog szkolny i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w seminarium „Porozumienie bez przemocy – język pokoju”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.