• Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz.983) informujemy o zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV - VIII, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od 2.09. 2021 r. do 22. 12. 2021 r. W ramach zajęć planuje się realizację wybranych treści z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski oraz innych wskazanych przez nauczycieli. Uczniowie będą kwalifikowani na zajęcia po uzyskaniu pisemnej deklaracji rodzica o uczestnictwie dziecka.

  • Półkolonie dla uczniów klas I - V I organizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Polkowicach we współpracy z Gminą Polkowice.

  • Druki do pobrania :
    Ogłoszenie

    Karta półkolonie _lato_2021_SP1
    Karta półkolonie _lato_2021_SP3

Uczniowie naszej szkoły na Gali Laureatów Konkursów Powiatowych

Uczniowie szkoły  Podstawowej nr 1 w Polkowicach na Gali Laureatów Konkursów Powiatowych.
Uczniowie szkoły  Podstawowej nr 1 w Polkowicach na Gali Laureatów Konkursów Powiatowych.

18 września w Auli Forum w Zespole Szkół w Polkowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursów Powiatowych organizowanych przez doradców metodycznych  Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w roku szkolnym 2019/2020. Cała uroczystość odbywała się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Do nagrodzonych uczniów naszej szkoły należeli – Jakub Prokopowicz, Jacek Bobeła, Maciej Bobeła, Anastazja Marszał, Katarzyna Kamińska oraz klasy Va, VId, VII d. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.