Uczniowie klasy V d w tym roku szkolnym pracują metodą projektu.

Jest to zadanie trudne, ale taka metoda pomaga uczyć planować, organizować pracę, podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów. Metoda projektu spełnia ważne funkcje w nauczaniu i wychowaniu:

  • sprzyja integracji zespołu klasowego,
  • uczy zachowań społecznych,
  • służy demokratyzacji życia w szkole i poza nią,
  • uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce czyli łączeniu teorii z praktyką,
  • uczniowie przeżywają świat jako całość,
  • wdraża do poszukiwania i selekcjonowania informacji,
  • daje możliwość korzystania z nowoczesnych źródeł wiedzy,
  • uczy samodzielności, planowania i organizacji pracy,
  • przynosi zadowolenie z sukcesu osiągniętego na drodze samodzielnego wysiłku,
  • stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny uczniów.

Uczniowie w trakcie pracy nad projektem uczą się:

–          współdziałania w grupie,

–          prowadzenia rozmów i wywiadów,

–          planowania pracy,

–          odpowiedzialności,

–          pracy z różnymi źródłami wiedzy.

Dzieciaki w październiku po przeczytaniu lektury pt. „Chłopcy z Placu Broni”wspólnie z nauczycielem, który przedstawił obszar pracy i tematykę, ustalili harmonogram, sposoby realizacji projektów oraz kryteria oceny.

Uczniowie wg ustalonego wcześniej harmonogramu prezentowali swoje projekty. Wszystkie grupy wywiązały się z wyznaczonych zadań wyśmienicie, mimo tego, że jest to dla nich nowość. Lekcje były ciekawe i urozmaicone, do przygotowania projektów służyły przeróżne plakaty, prezentacje multimedialne, opisy a nawet testy i sprawdziany. Było to ciekawe doświadczenie i przy kolejnej lekturze na pewno będzie już łatwiej.

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.